Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Το 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών είναι 2/θέσιο. Έχει ένα  Κλασικό και ένα Ολοήμερο τμήμα